Birds of a feather
flock to gether

Mensen gaan vaak om met mensen met een gelijkaardige achtergrond, karakter of interesses.
Doorbreek dit en verbreed je horizon.

Foto: Cora Sens