Getekend door het leven

Zijn harem bijeenhouden
Telkens rivalen wegstoten
Met zijn enorme oerkracht
Tekent hij zijn gelaat